Högskolan Väst

Fotograf Patrik Johäll

Om Högskolan Väst
Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet på arbetslivsnära utbildning. Högskolans profil är arbetsintegrerat lärande, AIL, i utbildning och forskning med regeringens uppdrag att utveckla modeller för AIL. Aktiv samverkan med omvärlden är därför en självklarhet för Högskolan Väst. Genom AIL får studenter vid högskolan erfarenhet av arbetslivet redan under utbildningstiden. Högskolan erbjuder kurser, utbildningsprogram, påbyggnadsprogram och forskarutbildning på bred front inom data och IT, ekonomi och ledarskap, hälsa och vård, lärare och språk, media, människa och samhälle samt teknik.

Teknik och samhällsvetenskap är de stora forskningsområden på Högskolan Väst. Ett mindre antal projekt bedrivs inom humaniora och vård- och hälsovetenskap. Forskningen är i hög grad inriktad på att producera resultat som kan komma till praktisk nytta och en stor del av den bedrivs i samverkan med det omgivande samhället. Forskningen är också till för att stärka vetenskapligheten i högskolans utbildningar.

Högskolan Väst är en modern högskola med en attraktiv och nybyggd studiemiljö.
Campus, med 12 000 studenter och cirka 570 anställda, ligger centralt i Trollhättan och är byggt utifrån studentens behov. De öppna ytorna skapar mötesplatser mellan studenter, lärare och arbetsliv.

Högskolans forskning
Högskolan Västs prioriterade forskningsområden är Arbetsintegrerat lärande(LINA), Barn- och ungdomsvetenskap(BUV) samt Produktionsteknik(PTV).
Inom dessa områden anordnas större konferenser där högskolan blir en mötesplats för många intressenter.

Kapacitet
Möten500
Avstånd till
LokalBiosittningSkolsittningStyrelseStorlek
Gustava Melins gata 2
461 32 Trollhättan
0046-520 22 30 00