Eva Grönberg

Mex-dagarna 2014

Föreningen arrangerar varje år ett tvådagars seminarium inom olika kommunaltekniska grenar och jag har deltagit i de som kallas mark- och exploateringsdagar. Det är som vår ”läkarmässa”, det är ett värdefullt tillfälle att träffa kollegor och bygga nätverk samtidigt som man får ta del av vad som händer inom vårt yrkesområde.

Jag har fått möjlighet att resa till olika städer i Sverige som jag inte hade haft anledning att komma till annars, och på så sätt hittat flera intressanta platser. På samma sätt tycker jag det är viktigt att mina kollegor får komma hit till Trollhättan och se och uppleva vad vi har att erbjuda här. När vi började planera visade det sig att vi har mycket bra konferensmöjligheter med flera alternativa föreläsningssalar, bra hotellutbud och flera transportalternativ varav flyget är en viktig faktor för de långväga deltagarna från norra Sverige.

Margareta Näsmark

Varje år är det en ny skola som tar över stafettpinnen och förra året i Gävle, var det jag som reste mig och bjöd in alla till Trollhättan 2015.

Tommy Svensson

Trollhättan och kultur- och fritidsförvaltningen har bjudit in Sveriges Musik och Kulturskoleråd (SMoK) till att hålla sin årliga nationella konferens i Trollhättan 2016.

Viveca Dalhammar

Ur den svenska industrins vagga har en grön teknikstad vuxit fram. Miljöteknik är ett viktigt område, där Trollhättan ligger långt framme. Vi har fått flera pris på detta område, bl.a. Kungen miljöpris 1996. Det är med dessa ord jag med stolthet bjuder in Svensk Fjärrvärmes årsmöte till Trollhättan!