Margareta Näsmark

Kunskapsförbundet - Magnus Åbergsgymnasiet

Margareta Näsmark

Hotell blev ett ämne på Hotell- och Restaurangprogrammet (numera Hotell- och Turismprogrammet) i gymnasieskolan 1994. Eftersom elevgrupperna på den tiden var relativt små, var det oftast bara en lärare på skolan som ansvarade för programmet. Detta skapade ett behov av att träffa andra lärare från övriga skolor i landet och på den vägen bildades vårt nätverk, där vi har försökt att ha möten en gång om året sedan dess.

Varje år är det en ny skola som tar över stafettpinnen och förra året i Gävle, var det jag som reste mig och bjöd in alla till Trollhättan 2015.

Joachim Nywall

Våren 2013 gästade Årets Bild Trollhättan. Ett prestigefyllt arrangemang som lockade ca 500 personer.

Tommy Svensson

Trollhättan och kultur- och fritidsförvaltningen har bjudit in Sveriges Musik och Kulturskoleråd (SMoK) till att hålla sin årliga nationella konferens i Trollhättan 2016.

Eva Grönberg

Svenska Kommunal-Tekniska föreningen är en ideell intresseförening som bildades 1902 och som har till syfte att verka för utveckling, fortbildning, samarbete och information inom samhällsbyggandet. Jag har varit medlem i föreningen i över 15 år och har haft stort utbyte av det.