Tommy Svensson

Sveriges Musik och Kulturskoleråds årskonferens

Trollhättan och kultur- och fritidsförvaltningen har bjudit in Sveriges Musik och Kulturskoleråd (SMoK) till att hålla sin årliga nationella konferens i Trollhättan 2016. Konferensen syftar till att samla människor som arbetar inom fältet för att utbyta erfarenheter, bygga nätverk och ta del av forskning och utveckling som sker inom området. Konferensen brukar besökas av drygt 200 deltagare ifrån norr till söder.

Trollhättan har via sin satsning på N3 blivit väldigt omtalat runt om i Sverige och under sin nu tre år långa historia tagit emot ett stort antal besök ifrån landet som varit intresserade av att ta del av hur vi tänker kring framtidens kulturskola och hur vi omsätter det i praktisk handling. Att få möjligheten att i ett större sammanhang visa upp vår verksamhet ger oss en utmärkt möjlighet att fortsatt visa upp Trollhättan som en stad i framkant när det gäller estetisk utveckling för unga människor.

Vår resa har endast börjat.

Viveca Dalhammar

Ur den svenska industrins vagga har en grön teknikstad vuxit fram. Miljöteknik är ett viktigt område, där Trollhättan ligger långt framme. Vi har fått flera pris på detta område, bl.a. Kungen miljöpris 1996. Det är med dessa ord jag med stolthet bjuder in Svensk Fjärrvärmes årsmöte till Trollhättan!

Eva Grönberg

Svenska Kommunal-Tekniska föreningen är en ideell intresseförening som bildades 1902 och som har till syfte att verka för utveckling, fortbildning, samarbete och information inom samhällsbyggandet. Jag har varit medlem i föreningen i över 15 år och har haft stort utbyte av det.

Margareta Näsmark

Varje år är det en ny skola som tar över stafettpinnen och förra året i Gävle, var det jag som reste mig och bjöd in alla till Trollhättan 2015.