Mia Bizelius

Mia Biselius

Våra gäster kommer att få uppleva F&S anläggningen här i stan, Folkets Hus Kulturhuset, beskåda ett fallpåsläpp, se film producerad av Film i Väst samt njuta av Svenska Hits. Själva årsstämman kommer att äga rum lördagen den 19 mars och … Fortsätt läsa

Margareta Näsmark

Margareta Näsmark

Hotell blev ett ämne på Hotell- och Restaurangprogrammet (numera Hotell- och Turismprogrammet) i gymnasieskolan 1994. Eftersom elevgrupperna på den tiden var relativt små, var det oftast bara en lärare på skolan som ansvarade för programmet. Detta skapade ett behov av … Fortsätt läsa

Viveca Dalhammar

Viveca Dalhammar

Ur den svenska industrins vagga har en grön teknikstad vuxit fram. Miljöteknik är ett viktigt område, där Trollhättan ligger långt framme. Vi har fått flera pris på detta område, bl.a. Kungen miljöpris 1996. … Fortsätt läsa

Tommy Svensson

Trollhättan och kultur- och fritidsförvaltningen har bjudit in Sveriges Musik och Kulturskoleråd (SMoK) till att hålla sin årliga nationella konferens i Trollhättan 2016. Konferensen syftar till att samla människor som arbetar inom fältet för att utbyta erfarenheter, bygga nätverk och … Fortsätt läsa

Eva Grönberg

Föreningen arrangerar varje år ett tvådagars seminarium inom olika kommunaltekniska grenar och jag har deltagit i de som kallas mark- och exploateringsdagar. Det är som vår ”läkarmässa”, det är ett värdefullt tillfälle att träffa kollegor och bygga nätverk samtidigt som … Fortsätt läsa

Joachim Nywall

Våren 2012 fick Pressfotografernas Klubb Västra (PFK Västra) frågan att arrangera Årets Bild 2013 i Göteborg. En arbets-gupp sattes samman vilken jag ingick i. Efter en del huvudbry angående lokaler, restauranger etc började undertecknad fundera på att lobba för att Årets Bilds styrelse skulle lägga arrangemanget i Trollhättan.

Efter ett skissarbete där lokaler, hotell och utställningslokaler inringats började jag ringa runt till berörda parter för att se om det rent tekniskt och praktiskt var genomförbart under de två helger som vi fått som riktlinjer då Årets Bild skall gå av stapeln. … Fortsätt läsa