Bibliotopia

Bibliotopia 2018

Trollhättan står som värd när 350 deltagare träffas på Folkets Hus Kulturhuset för att doskutera bibliotekens framtida möjligheter.

Den 11 april samlas drygt 350 engagerade bibliotekarier och politiker i Trollhättan, Folkets Hus Kulturhuset för att delta på konferensen. Programmet kommer bland annat att ta upp biblioteket ur ett internationellt IFLA-perspektiv, om bibliotekens urval och inköp och fällande JO-domar, om bibliotekariens arbetsmiljö och om biblioteket som interkulturell arena.

Läs mer