BUV-konferensen 2015

Högskolan Väst - BUV

Barn och unga i fokus - forskning möter praxis.
Konferensen anordnas av Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst.

Syftet med konferensen är att erbjuda ett forum där forskning möter praxis. Pågående och genomförda forskningsprojekt presenteras tillsammans med andra projekt och verksamheter som involverar barn och ungdomar.

Frågor som berör barns och ungas livsvillkor och erfarenheter utifrån ett barnperspektiv står i fokus, men även frågor kring sådant som indirekt påverkar barns och ungas livsvillkor tas upp, exempelvis hur föräldrar, professionella, organisationer och andra betydelsefulla aktörer agerar i samhället.

Konferensen vänder sig till forskare, lärare och studenter på alla nivåer, såväl som till professioner, kommunal och regional förvaltning och politiker samt frivilligorganisationer.