Våld i ungas vardag

Tisdag 31 maj arrangerar Trollhättans Stad, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) en angelägen konferens kring våld i ungas vardag.

Viktig konferens om våld i ungas vardag.

Mobbning, kränkningar i skolan, kränkningar på nätet eller i samband med idrottsutövning är några av ämnena som kommer att tas upp till diskussion.

Syftet är att diskutera hur man förebygger våld i ungas vardag, samt också inspirera till konkreta åtgärder.

Att konferensen behandlar ett angeläget ämne märks inte minst på att den sedan en tid är fullbokad. Det kommer 250 gäster i form av politiker, beslutsfattare och personal inom skola och förskola till Lilla Nova på Innovatum i Trollhättan.