Friskis&Svettis Årsstämma 2016

Friskis&Svettis

Det kommer att bli en stad i röda och vita färger när ca 300 deltagare från Friskis&Svettis besöker Trollhättan i mars månad 2016.

Den 18-20 mars samlas representanter för Friskis&Svettis 156 föreningar till årsstämma i Trollhättan. 

Friskis&Svettis består av 156 ideella idrottsföreningar och har över 530 000 medlemmar, där föreningens verksamhetsidé är att erbjuda lättillgänglig och lustfylld träning för alla.

Deltagarna kommer att få uppleva F&S anläggningen i Trollhättan, de kommer att ha själva mötet på Folkets Hus Kulturhuset, beskåda ett fallpåsläpp, se film producerad från Film i Väst samt njuta av succéarrangemanget Svenska Hits.

Själva årsstämman kommer att äga rum lördagen den 19 mars, och ordförande kommer att vara kommunalrådet Monica Hanson.