Mex-dagarna 2014

I november gästar konferensen Mex-dagarna (Mark och exploateringsdagarna) till Trollhättan.

Konferensen arrangeras av Svenska Kommunal-Tekniska föreningen, en ideell intresseförening som bildades 1902 och som har till syfte att verka för utveckling, fortbildning, samarbete och information inom samhällsbyggandet.

Föreningen arrangerar varje år ett tvådagars seminarium, mark- och exploateringsdagarna och som detta år gästar Trollhättan med ca 400 deltagare.