Nationell vägledarkonferens

Fotograf Patrik Johäll

Högskolan Väst har nöjet att anordna den nationella studievägledarkonferensen 2015. Konferensen kommer att äga rum i Trollhättan 19-21 maj 2015 och vänder sig till alla studievägledare vid universitet och högskolor i Sverige.

Konferensen kommer att handla om hur vi möter dagens studentgrupp. Vi kommer bland annat att få lyssna till Kristina Johansson, fil doktor i pedagogik vid Högskolan Väst som forskar om ”milleniegenerationen”, alltså de studenter som är födda mellan 1980 och 2000.

Vi kommer också att möta Patricia Staaf, föreståndare för AKL, Centrum för akademiskt lärarskap, vid Malmö Högskola, med en lång erfarenhet av att arbeta med breddad rekrytering och intresse för hur vi möter vår studentgrupp och tillvaratar deras olikheter.

Arrangeras av studie- och karriärvägledarna vid Högskolan Väst.