Nordic Youth Research Symposium (NYRIS13)

Fotograf Patrik Johäll

Den 15-17 juni är det dags för Högskolan Väst att stå som värd för den internationella konferensen NYRIS. Syftet med konferensen är att samla nordiska ungdomsforskare under 3 dagar för att presentera och ta del av högaktuell forskning och hålla sig uppdaterad på den forskning som sker i Norden.

Nordic Youth Research Symposier (NYRIS ) grundades 1987 och har etablerat sin position som den ledande konferensen för ungdomsforskning inom de nordiska länderna. Vartannat år erbjuds samtliga med intresse för ungdomsforskning, att genom denna konferens lyssna till inspirerande presentationer samt delta i stimulerande diskussioner .

NYRIS konferenser har haft en avgörande roll både i bildandet av det tvärvetenskapliga området ungdomsforskning och i den teoretiska delen och metodutveckling. Samtidigt har omfattningen av konferensen utvidgats till att inte bara de innefatta de nordiska frågorna, utan även europeiska och globala frågor, vilket i sin tur har lett till att konferensen har ökat sitt antal deltagare .

Idag erbjuder NYRIS ett forum för dialog och utbyte av olika teoretiska och empiriska traditioner och välkomnar forskare över ämnesgränser och från hela världen.

.