Regional Industrial Policy Seminars ”RIPS”

Ca 50 deltagare från 20 olika länder gästar Trollhättan den 26 maj där forum för konferensen är att diskutera regionala omställningar.

Seminariet i Trollhättan ingår i ett tredagars konferens där Trollhättan och Göteborg tillsammans står som värdar för mötet. I Trollhättan kommer man att diskutera bland annat vad som hände vid nedläggningen av Saab.