Salus – nationell konferens 2015

Högskolan Väst Pontus Corneliusson

Välkommen till den fjärde nationella samlingen kring salutogenes med temat samverkan för hälsa. Samverkan kan ha olika betydelser, samproduktion av kunskap, samarbete med och över olika gränser. Samverkan kan också innebära ett gemensamt uppträdande och samspel mellan olika parter.

Konferensen erbjuder förmånen att lyssna till och samtala med erkända forskare inom området. De belyser samverkan i olika former och i olika sammanhang. Den gemensamma nämnaren är att samverkan skall leda till hälsa och välbefinnande för människor, d.v.s. i fokus är goda exempel på positiv utveckling av verksamheter.

Vi strävar till att belysa samverkan i olika sammanhang. Samverkan kan ta sig olika uttryck i olika sammanhang. Vår konferens är inkluderande, inget projekt eller idé är för liten för att kunna presenteras och delas med andra. Har du idéer om temat, dela med dig av din kunskap och erfarenhet till oss!

Vi förenar forskning med tillämpning i praktisk verksamhet. Vi ger Dig möjlighet att träffa forskare och praktiker för att skapa nätverk för Ditt framtida arbete. För detta ändamål ges möjlighet till separata nätverksmöten dagen före konferens inleds, den 14 oktober 2015.

Arbetsformen för konferensen är interaktiv, vi förenar föredrag från våra kunniga keynotes med kunskap och erfarenhet från deltagarna. Utrymme ges för dialog i workshops, framtidsverkstad, muntliga presentationer och posters för projekt och forskning.

Det är vår förhoppning att konferensen skall stimulera till att stärka redan befintliga samarbeten, men också skapa nya möjligheter till samproduktion av kunskap.

Varmt välkommen!

Styrgruppen Centrum för Salutogenes vid Högskolan Väst

Monica Eriksson, Föreståndare