SANTE/ASAF – konferensen

Fotograf Patrik Johäll

SANTE riktar sig till lärare vid universitet och högskolor intresserade av att använda affärssystem i undervisningen.
ASAF riktar sig till forskare vid universitet och högskolor intresserade av frågeställningar kring affärssystem.

Tema, affärssystem
Alla som arbetar på universitet från hela Sverige och tror att dom kan ha glädje av affärssystem i sin utbildning är välkomna. Vi är intresserade av folk som är involverade i kursverksamhet och/eller forskning inom företagsekonomi, informatik och systemvetenskap.