SERN General Assembly 2016

SERNlogo

SERN General Assembly med deltagare från svenska och italienska kommuner gästar Trollhättan i maj 2016.

SERN är resultatet av en långsiktig process av ett samarbete och utbyte mellan italienska och svenska kommuner.

SERN Generalförsamling är det högst beslutande organet i nätverket och har befogenhet att fatta beslut om all verksamhet i nätverket. Församlingen, hålls en gång om året, antingen i Sverige eller Italien och i maj 2016 är det dags för deltagarna att gästa Trollhättan.