SFS fullmäktige 2015

SFS fullmäktige; SFSFUM oftast kallat, är SFS årliga medlemsmöte och högsta beslutande organ. Här fattas beslut om hur organisationen ska se ut och arbeta, vilka mål SFS ska jobba för och hur studenters rättigheter bäst värnas.

Som ett led i att Trollhättan utsetts till Årets Studentstad 2014/2015 gästar SFS fullmäktige (SFSFUM) staden i april 2015. På SFSFUM behandlas propositioner från styrelsen och motioner från medlemskårer, fullmäktigeledamöter och/eller medlemmar från medlemskårer. Fullmäktige beslutar också om organisationens styrdokument såsom budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.