SOFi-konferensen 2018

SevanaBergstrom

19-20 april gästas Trollhättan av ett 100-tal deltagare som ska vara med på SOFi-konferensen som berör frågor kring flykting- och integrationsfrågor.

SOFI är en samarbetsorganisation för flykting- och integrationsfrågor och vänder sig i första hand till personal inom kommunens flykting- och integrations- verksamhet. SOFI anordnar årligen två konferenser och i april ska konferensen för första gången gästa Trollhättan.