Summer school on Suspension and Solution Thermal Spraying

Fotograf Andreas Olsson

Högskolan Väst kommer i september att stå som värd för "Summer school on Suspension and solution Thermal Spraying.En konferens som attraherar forskare, ingenjörer, akademiker och konsulter som på något sätt är involverade i området "surface engineering".