Västsvenska EU-konferensen 2017

Välkomna till Västsvenska EU-konferensen i Trollhättan

Den 7-8 september 2017 är det åter dags för den västsvenska EU-konferensen. Västsvensk EU-konferens är en mötesplats för regional- och lokal utveckling i Västsverige ur ett EU-perspektiv.

Västsvensk EU-konferens

Konferensen vänder sig till förtroendevalda, tjänstemän inom kommun, landsting eller region, företrädare av intresseorganisationer, akademi, företagare samt till de med intresse för EU och för aktuella möjligheter inom temat klimat och energi. Även de som verkar utanför Västsverige är varmt välkomna att delta på konferensen.

Värd för Västsvenska EU-konferensen 2017 är Trollhättans Stad tillsammans med Västra Götalandsregionen. Övriga arrangörer är Region Värmland och Region Halland. Syftet med konferensen är att  utbyta goda erfarenheter och information om samarbetsprojekt och möjligheter till EU-finansiering.