VETree

I oktober kommer slutkonferensen för VETree till Trollhättan.

Seminariet samlar ett brett spektrum av aktörer, från beslutsfattare och platschefer till arborister, kulturhistoriker och ekologer från flera delar av Europa. Det kommer att ges möjlighet att utbyta erfarenheter och finna lösningar för att säkra framtiden för veteranträd på lokal och europeisk nivå.