Hoppa till innehåll

Möten är en lönsam investering!

3500 kronor. Så mycket omsätter en nationell mötesdeltagare per dygn och en internationell deltagare omsätter betydligt mer. Här ingår intäkter för deltagaravgifter, mötes- och middags-anläggningar, aktiviteter men även logikostnader, shopping, restaurangbesök och lokala transporter.

Det pågår debatter runt om i landet om att utveckla tillräckligt stora mötesplatser för många deltagare. Den ökade möjligheten till intäkter gör att allt fler städer bygger kongresshus. Anledningen är att mötesindustrin är en framtidsbransch som kan ge ekonomiska vinster och tillväxt för de destinationer som vågar ta steget och satsa.

Till det kommer andra värden än de ekonomiska. Genom möten bygger vi broar mellan kulturer, skapar relationer till andra länder och ökar vår kunskap inom olika områden. Sverige kan locka målgrupper inom spetsområden där vi är i framkant och vi kan välkomna världsledande forskare och företag med mötet som verktyg. Det skapar ett ökat fokus på forskning och attraherar talanger. Det stärker Sverige som miljö för innovation samtidigt som deltagarna ger ökade intäkter till arrangörsorterna.

Internationellt har möten med fler än 50 deltagare med minst en övernattning ökat stadigt under det senaste decenniet, från cirka 7 700 möten till dagens 11 500 möten per år. Bara i Sverige har antalet internationella möten ökat de senaste tio åren från 152 till 216 och antalet deltagare från 74 000 till 100 000.

Sverige måste följa med i utvecklingen för
att inte gå miste om de fördelar som kommer
med en satsning på mötesindustrin.

I strävan efter en lokal samordning av arbetet att attrahera nationella och internationella möten i Sverige har flera destinationer startat Convention Bureaus de senaste åren. Vår roll är att positionera, marknadsföra och samordna destinationen genom att attrahera möten på nationell och internationell nivå. Vi har kommit en bit på vägen, Sverige rankas idag som nummer 9 i Europa och nummer 16 i världen. Men vi behöver bli ännu bättre.

Anledningen är enkel. En utveckling av mötesindustrin öppnar för ökade inkomster för företag, ökade skatteintäkter och i förlängningen fler arbetstillfällen. Idag är mötesindustrin en viktig del av besöksnäringen som varje år ger 165 000 arbetstillfällen och omsätter 282 miljarder kronor.

Vi är en oberoende organisation som samlar landets Convention Bureaus och välkomnar en diskussion om de investeringar som görs i mötesindustrin runt om i landet och delar gärna med oss av kunskap och statistik som visar mötets betydelse för en destinations utveckling.

Ordförande Sofie Lidholm samt styrelsen för Swedish Network of Convention Bureaus
Anki Sandberg,Trollhättan Convention Bureau