Hoppa till innehåll
Lokalt värdskap Trollhättan

Satsning på Mötesindustrin genom Trollhättan Convention Bureau

Sedan årsskiftet 2014 har Trollhättan utökat sina satsningar på Mötesindustrin genom att starta en Convention Bureau, vars främsta uppdrag är att sätta Trollhättan på kartan och skapa en stolthet för de som bor, lever och verkar här.

Trollhättan Convention Bureau har i uppdrag att attrahera fler möten (konferenser och kongresser) till Trollhättan. Trollhättan Convention Bureau är ett helt neutralt och kostnadsfritt stöd för personer som vill arrangera eller locka ett möte till Trollhättan.

Att våga, vilja och kunna initiera till att fler konferenser och kongresser hamnar i Trollhättan innebär, förutom att fokus hamnar på den egna verksamheten, att man bidrar till att Trollhättan sätts på kartan vilket i sin tur genererar stolthet för de som redan bor, lever och verkar här och i längden till ökad inflyttning och nya företagsetableringar.

Trollhättan Convention Bureau ägs av Trollhättans Stad och är placerad under näringslivsenheten.