Visit Trollhättan Vänersborg AB

Varje möte är unikt och kräver sin unika organisation och administration. Nedan följer några exempel på vad vi kan bistå med för just ert möte.

Deltagaradministration, deltagarservice
Vi skapar ett webbaserat anmälningsformulär med länk från er hemsida och som är utformat efter ert önskemål. Vi tar emot anmälningar och skickar bekräftelser med information, karta och betalningsinformation.

Bokning
Vi bokar logi, måltider och aktiviteter. Vi har direktkontakt med hotell, restauranger, transportföretag och meddelar dem de ändringar, anmälningar mm som görs allt eftersom.

Sociala arrangemang
Vi bokar underhållning, skapar medföljarprogram och hjälper till med turistinformation.

Lokala transporter
Önskar ni hjälp med bussbokningar hjälper vi självklart till med detta.

Registrering
Vi registrerar deltagare och fungerar som sekretariat under kongressdagarna. Vi tillhandahåller konferensmappar med deltagarförteckning, namnskyltar, program mm.

Ekonomi
Vi planerar och genomför kongressen i samråd med arrangören. Tillsammans upprättar vi en ekonomisk kalkyl. Vi bevakar intäkter och betalningar samt gör en slutredovisning till arrangören.

Uppföljning
Vi utför om ni önskar efter genomförd kongress, en uppföljning på arrangemanget.

Åkerssjövägen 10
Trollhättan
0046 520 135 07