Fallpåsläpp

Dammluckorna öppnas och vattenmassorna släpps fria i sin forna fåra. Vid detta energifulla skådespel förstår man vilka krafter ingenjörerna har lyckats tämja med slussar och kraftverk.

Trollhättefallen dånar inte längre oavbrutet som förr, men än kan man uppleva något av den vildhet och romantik som i århundraden lockat besökare till Trollhättan.

När Vattenfall öppnar dammluckorna återtar älven något av sin ursprungliga vildhet och 300 000 liter vatten i sekunden störtar utmed älvfåran. Ett magnifikt och spektakulärt skådespel!

Håjum Kraftstation
Åkersbergsvägen 1