Lokalt värdskap Trollhättan

Räck upp din hand för Trollhättan!

De flesta möten kräver någon form av inbjudan från en lokal värd eller representant för det ämne som konferensen eller kongressen handlar om. För att våga vara den person som räcker upp handen och bjuder in nästa möte till Trollhättan krävs det att man känner en trygghet i att Trollhättan klarar av att leverera som värdstad.

Att man får den stöttning som krävs för att bjuda in kollegor och andra samarbetspartners från övriga delar av landet eller världen. Vi finns till för att skapa denna trygghet och för att ge den stöttning som krävs för mötet, helt neutralt och helt kostnadsfritt.

Att våga, vilja och kunna initiera till att fler möten hamnar i Trollhättan innebär förutom att fokus hamnar på den egna verksamheten, att man bidrar till att Trollhättan sätts på kartan vilket i sin tur underlättar vid rekrytering och investeringar och i längden till ökad inflyttning och nya etableringar. Förutom detta skapar man en stolthet för de som redan bor, lever och verkar här .

 

 

Eva Grönberg

Svenska Kommunal-Tekniska föreningen är en ideell intresseförening som bildades 1902 och som har till syfte att verka för utveckling, fortbildning, samarbete och information inom samhällsbyggandet. Jag har varit medlem i föreningen i över 15 år och har haft stort utbyte av det.

Joachim Nywall

Våren 2013 gästade Årets Bild Trollhättan. Ett prestigefyllt arrangemang som lockade ca 500 personer.

Margareta Näsmark

Varje år är det en ny skola som tar över stafettpinnen och förra året i Gävle, var det jag som reste mig och bjöd in alla till Trollhättan 2015.

Mia Biselius

18-20 mars 2016 gästas Trollhättan av ca 300 representanter från Friskis&Svettis föreningar i Sverige. Vi tycker det ska bli otroligt kul att få visa upp vår fina stad, samt att vår förening uppmärksammas. Vi har funnits i Trollhättan i 30 år i år och är den största ideella föreningen i Trollhättan.

Tommy Svensson

Trollhättan och kultur- och fritidsförvaltningen har bjudit in Sveriges Musik och Kulturskoleråd (SMoK) till att hålla sin årliga nationella konferens i Trollhättan 2016.

Viveca Dalhammar

Ur den svenska industrins vagga har en grön teknikstad vuxit fram. Miljöteknik är ett viktigt område, där Trollhättan ligger långt framme. Vi har fått flera pris på detta område, bl.a. Kungen miljöpris 1996. Det är med dessa ord jag med stolthet bjuder in Svensk Fjärrvärmes årsmöte till Trollhättan!