Hyresgästföreningens förbundsstämma 2016

Hyresgästföreningens förbundsstämma gästar Trollhättan 17-19 juni 2016. Ca 260 personer deltar i konferensen under dessa dagar.

Förbundsstämman är Hyresgästföreningens högsta beslutande organ och består av 150 ombud från hela landet samt förbundsstyrelsen.
En av huvudpunkterna på dagordningen är att välja ny förbundsstyrelse för de kommande två åren samt ny förbundsordförande för de kommande fyra åren.